Van probleem tot oplossing.

We stellen onze ervaring en kennis ten dienste van jouw organisatie. Stel je vraag en we zoeken samen naar een oplossing, die we snel implementeren met oog voor de toekomst.

Hoe pakken we het aan?

1

Stel je vraag

De basisconcepten voor een goederenstroom kennen we door en door, de toepassing ervan verschilt evenwel van organisatie tot organisatie. Daarom luisteren we zorgvuldig naar jullie vragen om zo jullie unieke insteek goed te begrijpen.

2

Verkennend gesprek & demo

In ons eerste gesprek demonstreren we Orderflow en tonen we live hoe we jullie werkwijzen kunnen overnemen en ondersteunen. Functionaliteiten die we niet out-of-the-box ondersteunen en die we toch willen voorzien, bespreken we verder in aparte implementatietrajecten.

3

Configuratie en opleiding van het kernteam

Orderflow is een blokkendoos. We activeren enkel de gewenste functionaliteiten en passen die aan aan jullie context. Zo krijg je een elegante, betekenisvolle en makkelijke interface om mee te werken. Je kan Orderflow zelf configureren op basis van de uitgebreide  handleiding. We merken echter dat vooral scholen die zich laten begeleiden, Orderflow echt ten volle benutten. 

We kunnen meteen en zonder voorbereiding van start gaan. We werken in één of meerdere sessies en na elke sessie is jouw Orderflow-omgeving beter aangepast aan je noden en werkwijze.

4

Data imports

We gaan aan de slag met bestaande gegevens zoals producten, contacten en projecten om Orderflow verder klaar te stomen voor gebruik. Vaak zijn bestaande databanken sterk vervuild met onnauwkeurige, niet-consistente en onnodige gegevens. We demonstreren daarom hoe je stelselmatig gegevens kan opschonen en vervolgens kan importeren. Zo kan je starten met een propere lei.

5

Opleiding voor gebruikers

We helpen jullie ook bij het opleiden van de uiteindelijke gebruikers (medewerkers, leerkrachten, boekhouders, chefs, etc). Dat zijn vaak grote groepen, die niet betrokken waren bij de configuratie van Orderflow. We stellen een handleiding op voor eindgebruikers en geven ook zelf de opleiding. Dit is een moment waarop soms ook waardevolle feedback uit de praktijk naar boven komt. Daarop kunnen we meteen ingrijpen door de configuratie last minute bij te sturen.

6

Uitrol

Een nieuw software pakket in gebruik nemen is altijd spannend. Eens de opleidingen achter de rug zijn blijven we beschikbaar om jullie te helpen wanneer jullie Orderflow in productie nemen. 

Stel je vraag!

Alles begint bij jullie noden en jullie context. Stel je vraag en we kijken hoe Orderflow jullie kan helpen.