12-jaar ervaring

No-nonsense advies & oplossingen op maat.

Orderflow is gestart vanuit een samenwerking met enkele grote technische scholen. Het product kan zodanig aangepast worden zodat het aansluit op de noden van specifieke sectoren (nijverheidsscholen, voedingsscholen, algemene en basisscholen, labo's, bedrijven met aan- en verkoop van goederen en diensten).

Elke functionaliteit is dan ook ontstaan op vraag van de klanten zelf en hebben we verfijnd dankzij feedback uit de praktijk. We bieden dus principes en methodes aan die de toets met de realiteit hebben doorstaan.

Door steeds opnieuw met pioniers aan de slag te gaan, investeert de sector mee in de applicatie. Zo blijft Orderflow steeds grenzen verleggen en sluit de functionaliteit naadloos aan bij jullie dagelijkse context.

Orderflow is helemaal klaar om u - naast meer dan 70 bedrijven, nijverheids-, voeding & horeca en andere scholen in Vlaanderen - trouw te dienen en uw werklast te verminderen.

Hervind je werkplezier en focus op dingen die écht het verschil maken.

Stel je vraag
accent under image


Waarom Orderflow

Samen in een team werken met mail en office tools om met je leveranciers en klanten te communiceren is een uitdaging. Vaak moet er gezocht worden in verschillende mailboxen naar de laatste versie van een document. De relatie met andere documenten raakt tevens volledig zoek (bv de levering van de leverancier voor een bepaalde klant). Opvolging verzekeren is moeilijk, je vergeet en mist deadlines. 

Orderflow zorgt voor een overzichtelijk, gedeeld en transparant proces op maat. Elk proces bevat alle nodige documenten. We helpen je met het opzetten van het proces zodat het eenvoudig uit voeren is.

Referenties