Privacy

Inceptive BVBA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Inceptive BVBA
Maleizenstraat 43
3020 Herent
+32 (0)478 47 23 50

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inceptive BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsadresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Internetbrowser

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inceptive BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inceptive BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inceptive BVBA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inceptive BVBA gebruikt geen cookies of andere technieken om je gedrag te volgen.

Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inceptive BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@orderflow.be.

Mobiele App

The mobiele app verzamelt of bewaart geen persoonlijke gegevens. Een toegangssleutel (die geen persoonlijke informatie bevat) wordt gebruikt om de gebruikersaccount te identificeren in Orderflow. De toegang en de toegangssleutels worden beheerd door de beheerder van de Orderflow installatie.